Door duurzaam en verantwoord te werken, produceren, ontwikkelen en leven proberen overheid, bedrijfsleven en burger de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling een halt toe te roepen. Het is ons voorlopig beste antwoord op problemen die we zelf hebben veroorzaakt.

Duurzaamheid is inmiddels verankerd in veel beleid van overheid en bedrijven en het krijgt handen en voeten onder noemers als 'sustainability management' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Ook de grafische branche zet zijn beste beentje voor; diverse keurmerken en certificeringen tonen de duurzaamheid aan van producten en processen.

De partners van Printernational laten zich ook niet onbetuigd op het gebied van duurzaamheid. Naast ISO-certificeringen beschikken ze over FSC- en PEFC-certificeringen. Ook wordt gewerkt met een zogeheten klimaatcalculator; een rekenmodel waarmee per productie de CO2-uitstoot, ofwel de CO2-voetafdruk, kan worden berekend.

Tevens worden of zijn maatregelen genomen die een bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van het milieu. Het pakket van maatregelen dat wordt doorgevoerd, varieert per bedrijf in aard en omvang. In de meeste gevallen ligt de nadruk op aanpassingen in het energieverbruik en de daarmee samenhangende reductie van CO2-uitstoot .