Klimaatneutraal produceren is een van de manieren om klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarbij ligt de nadruk vooral op de reductie en compensatie van CO2-uitstoot. In dat kader wordt steeds vaker gevraagd naar cijfers die inzicht geven in de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Ook in de grafische branche is in toenemende mate behoefte aan serieuze gegevens over de CO2-uitstoot als gevolg van drukwerkproducties. Om in deze behoefte te kunnen voorzien maken onze partners sinds enige tijd gebruik van de zogeheten Klimarechner (klimaatcalculator).

De Klimarechner is een rekenmodel van de Duitse branchevereniging Bundesverband Druck und Medien (BVDM) en maakt deel uit van de certificering voor 'CO2-neutrale productie' van de BVDM. Met de Klimarechner kan per productie de CO2-uitstoot, ofwel de CO2-voetafdruk, worden berekend.

Ter compensatie van de ontstane uitstoot kan men vervolgens door middel van certificaten klimaatcompensatieprojecten (zoals biomassa-energie, windmolenparken of duurzame bosprojecten) wereldwijd ondersteunen.